Případ hraniční závory

Cca před 10 lety jsme s velkou slávou vstoupili do Evropské Unie. Hranice padly a následně zmizely i staré závory na obou celnicích v Novém Údolí. Situace se vrátila do normálu, který zde panoval v lepších historických časech...

Postupně začaly vznikat přirozené přeshraniční vztahy, stvrzené pivem, někdy možná náklonnostmi tělesnými a společnými zájmy. Zcela dobrovolně a bez pomoci Eurosvazáků. Takže se občas české holky do Německa vdaly, kamarádi z Bavor se zastavili na pivo a tak nějak.

Nám letos Bavoráci přivezli dříví na topení a my jim zase lahvinku.

Nakonec jsme na našem pozemku vyvěsili vedle vlajky české i tu německou - na znamení že je vše v pohodě a začali jsme kamarádšoft upevňovat dalšími cestičkami. Třeba tím, že jsme vydali pro údolské rodáky pohled, pořádáme pro ně bohoslužby u námi obnoveného křížku, zajistili jsme, že ČD vydaly specielně pro obec Haidmühle letáky v němčině, mělí jsme lví podíl na zavedení autobusové linky od českých k německým vlakům, fungovali jsme i při přípravě vlaku českých a německých spisovatelů Ecce Libri ap....

 

Svoboda ovšem něco stojí, takže odstranění závor sebou přineslo nekontrolovaný pohyb aut přes hranici. Bez ohledu na to, že na naší straně jsou za Stožcem hned dva zákazy vjezdu, na straně německé taktéž.

Bavorská policie Nové Údolí Takže přes hranice začali frčet bavorští teenageři, kteří k nám jezdí pro cigarety a pití do free shopu, zákaz vjezdu nebrala v potaz ani česká auta silných kubatur a s mafiánskými SPZ na šumavském výletě, ani rachotiny zbloudivších cestovatelů. Častým motonávštěvníkem je zde i bavorská policie, která slouží svému lidu tím, že se jezdí do Free Shopu pro kuřivo.

Vzhledem tomu, že na účelové komunikaci mezi Stožcem a Novým Údolím se pohybují rodiny s dětmi na kolech, inlinech, pěší turisté i maminky s kočárky, začali jsme se obávat, že dojde k neštěstí a někdo zběsilé jízdy aut odnese zdravím, či životem.

Proto jsme požádali Policii a národní park o instalaci nějakého zpomalovacího zařízení, popř. sloupku, který by odradil největší blbouny. Ten sloupek by ani nemusel být uzamčený. V případě potřeby by si jej dotyčný sklopil a bylo by na jeho svědomí, proč přes hranici autem musí.

Ovšem neuspěli jsme s vysvětlením, že se žádná nová železná opona stavět nebude a bylo by to špané gesto vůči našim sousedům.

Inu smířili jsme se s tím a argumentaci jsme přijali. Ovšem ohrožování bezpečnosti nabylo docela obludných rozměrů, takže jsme do silnice u hranic (na její část, která je naším soukromým majetkem!) umístili alespoň gumový dopravní kužel, který měl auta upozornit, že nečiní správně, když přes hranice jedou. Ouha, narazili jsme ovšem na člověka, který neváhal hrozit trestním oznámením a kontaky s politiky... To se nakonec urovnalo návštěvou dotyčného politika. Jenže auta jezdila dál a dál.

Když jsme
nakonec položili na misku vah svobodu pohybu a blbost některých řidičů, vyšla nám ta svoboda cennější.

V půlce srpna 2013 však přišel blesk z čistého nebe! Bez jakéhokoliv předchozího upozornění se přes noc na německé straně objevila stará, původní policajtská závora z dob dávno minulých. Pěkně bytelná a germánsky nedobytná. Na svém původním místě z časů předchnegenských!
Železná opona, neželezená opona, city necity... Zamčená na zámek.závora Schlagbaum Haidmuhle

Nemci nás prostě zamkli za katr.

Nikdo o tom nevěděl, ani starosta ze Stožce - nikdo!

A ještě víc šokující byl důvod. Žádná ochrana turistů před zlovolnými řidiči, žádná Ökologie. Češi prostě kradou, tak je třeba se před nimi bránit!

Češi kradou? Je to vůbec možné? Vždyť si Češi v poslední době začali v Haidmühle kupovat apartmány, některé penziony by bez českých turistů zely prázdnotou, Češi tam chodí na pivo a na zákusky, ba dokonce si čeští podnikatelé pronajali ubytovací kapacity, protože na naší straně už nestačí...

Nevím o tom, že by Češi zrovna v Haidmühle dělali nějaký virvál a ostudu. Vím ovšem o tom, že občas máme na krčmě problémy s ožralými Bavoráky, že se sem tam se objeví i nějaký zastydlý nácek co nás má za Untermensche a že mi sousedé ukradli dva foťáky. Ale kvůli tomu bych závoru nestavěl - to je život...

Takže co strašného se tedy stalo? Hmm... Kamarád Manfred Ganzmayer, bývalý celník, mě informoval, že se v Haidmühle ztratilo nějaké sportovní náčiní, nářadí a co já vím. No a obec se usnesla, že za to mohou otevřené hranice do Čech. Tak je tedy zavřeme, rozhodl starosta Gibis. Za nadšené podpory většiny obyvatel. On je to rázný pán. Je to bývalý policajt, tak má řešení stylová.

Co na tom, že se ukázalo, že za krádež nejsou vinni Češi, ale občané úplně jiné země a vůbec není jisté kudy s lupem odjeli. Hrůzy, které se připisovaly českým hlavám postupně rostly až do apokalyptických rozměrů. Považte! Ve vzdáleném Wegscheidu někdo ukradl traktor - a on určitě ujel taky přes ten zlořečený Stožec!

Nechtělo se mi věřit, že se po té dlouholeté, výše zmíněné idylce, můžeme dočkat takového plivance do tváře.

Bylo to právě v době, kdy se připravovala společná akce mezi ČD, obcí Haidmühle, Prachatickou knihovnou a spolkem KuLaMu z Haidmühle, též v době kdy jsme za české peníze tiskli letáky pro obec Haidmühle. Myslel jsem si že to byl nějaký úlet, že se vše uklidní a závora zmizí. V tom mne ostatně utvrzovali i němečtí kamarádi - je to nesmysl, tohle starosta malé obce ani dělat nesmí - hranice jsou v gesci Německa jako takového...

Leč nestalo se nic a závora si vesele trůní na hranici dál. Klíče od ní má kdosi v Německu a ten si ji odemkne jak je mu libo. Občas tedy kolem nás projede německé auto, závoru si odemyká řidič autobusu a my se spoza šraňku jen můžeme kochat pocitem lupiče v izolaci.Nové údolí závora

Vzhledem k tomu, že se na české straně v podstatě nikdo o tento obrazný políček nestaral, napsal jsem slušný dopis paní Madl na infocentrum v v Haidmühle. S toto paní jsme dříve přátelsky spolupracovali a já se jí snažil ve všem vyjít vstříc. Bez odpovědi.

Následně jsem napsal ironický dopis starostovi Gibisovi. Ten si můžete přečíst zde. Opět bez reakce.

Tak jsem se tedy naštval a tento dopis jsem jako otevřený list poslal do redakce německého deníku Passauer Neue Presse.

A nastala mela. Konala se totiž 7. září jízda zvláštního vlaku Ecce Libri z Prachatic do Nového Údolí, kde se tuze řečnilo o spolupráci, přátelství atd, atd. Starosta Gibis se vlaku též zúčastnil. Program jsme totiž společně s ním připravovali jako přeshraniční. V Prachaticích, v Novém Údolí a v Haidmühle. Nu a novináři se jej na závoru začli ptát. Kroutil se jak had, ale vedl si svojí. Závora zabrání zločincům (myšleno od nás) v jejich rejdech. Zajímavá situace nastala, když promluvil jeho jmenovec, starosta Gibis z obce Mauth o nutnosti vytěsnit hranice z myslí lidí. Haidmühlský Gibis v tu chvíli zíral do země...

Můj dopis, jak se můžete přesvědčit, je zcela ironický a v podatě přátelský. Myslel jsem, že se všichni zasmějeme a bude po problému. Ale jak německé noviny, tak pan starosta vzali celou věc smrtelně vážně a vyplodili článek, který si můžete přečíst zde.

Dopis jsem rozeslal i svým známým a kamarádům. Docela mne zaskočila nemilá reakce některých z nich, a už vůbec nejméně příjemné byly ohlasy některých bavorských známých, kteří se za závoru postavili. To bylo docela smutné překvapení.

Na druhou stranu kolegové z železnice Ilztalbahn se za nás vzali s  plnou silou a začali konat i na bavorské straně. Napsali  (Michael Paul) naštvaný čtenářský ohlas do Passaer Neue Presse a na obec Haidmühle poštvali i nezávislé noviny a bavorský rozhlas.

Já jsem do Passauer Neue Presse mezitím napsal ještě jeden dopis ve snaze uvést vše do latě, ale další reakce nepřišla.

Mezitím se v německém tisku objevil článek a rozhlasová reportáž, ve které se o nás píše jako o "bandě z východní Evropy". Takže to už je přespříliš!

Myslím si, že tato formulace už je přes čáru a nevidím důvod proč nenasadit silnější páky. Historické reminiscence, kdy si s námi sousedi vytírali zadek jen tak nezmizí. Já nejsem žádný zloděj a nikdo z mých přátel také ne. Pokud to nikomu na naší straně nevadí, pak mne ano a velmi!

Pominu-li emotivní výhrady, pak závora má ještě další, zcela praktické, dopady:
 • autobusová linka, kterou jsme s velkým úslilím zavedli si musí závoru odemykat. Už se párkrát stalo, že zámek nešel odemknout a řešilo se co s lidmi, kteří na těsné přípoje musí dobíhat nějakých 200 metrů
 • v rámci ČD jsme zajistili nadstandardní dispečerskou koordinaci k zajištění přestupů mezi německým busem a českým vlakem. Takže průvodčí vizuelně vyhlíží bus a řeší jeho případné zpoždění. Jenže když bus vykysne za závorou, nikdo neví kde je. ČD dipečeři fakt mají na starosti jiné věci, než řešit magorský výmysl sousedů, navíc k nám vyloženě nepřátelský. Takže ještě jeden takový případ a toto opatření zrušíme. Ať si své problémy sousedé následně řeší sami
 • kdokoli jede na kole z české strany, jede z poměrně prudkého klesání. A závora není vidět. Víme už o jednom případu, kdy se na závoře rozmázl rakouský turista. Na srážku hlavy dítěte se železem nechci ani pomyslet
 • na české straně byl za několik milionů vybudován přestupní terminál vlak/bus, sloužící jak pravidelné dopravě, tak různým charterovým busům, např. s německými turisty. Autobusy přes hranici totiž legálně mohou. Teď je toto za závorou a my (ČD) řešíme jak dostat lidi do vlaku. Vyhozené peníze!
 • jak se budou řešit případné linkové busy z Pasova ve všední den, které chceme zavést?
 • co v zimě, když se nedá po české straně projet a personál z hotelu a free shopu musí přes Německo?
 • co záchranka, německá prý klíč má, ale naše? Hasiči? Občas se stalo, že někomu se v sousední zemi udělalo špatně (třeba starším lidem), takže jejich blízcí pro ně dojeli. Co teď? Objet to 20 km přes Strážný?
 • Místní někdy jezdili do Walkirchenu do bazénu. I když se to nesmělo - ale týrejte lidi ze Stožce, již takhle odříznuté od světa šílenou jízdou přes Hliniště. Pochybuju, že tudy pojedou.
 

Takže, pokud sousedé mají za to, že je nás třeba izolovat, pak OK. Moje odpověď je takováto:

 • Sundám z našeho stožáru německou vlajku. Co tam s ní, když je za závorou.vlajky Nové údolí
 • Obec Haidmühle budu následně označovat jako Schrankmühle a vyrobím i přílušné tabulky. Ať si to sousedé vychutnají.
 • Použiji svých kontaktů k zastavení všech přeshraničních projektů, které se měly společně konat (2014 měl být na Údolí přeshraniční kulturní festiválek).
 • Do vyřešení problémů se závorou nedoporučím příslušným osobám jakoukoliv oficiální spolupráci s bavorskou stranou, týkající se přeshraniční veřejné dopravy v Novém Údolí/Haidmühle. Některé praktické kroky s nepříjemnými dopady pro naše partnery už byly učiněny, zatím je ponechám interně mezi námi
 • O případu jsem informoval i patřičné instuituce Jihočeského kraje
 • Budu informovat a o pomoc požádám české politiky. Pokud mají trochu cti v těle, tak zareagují.
 • Budu informovat naše Europoslance v Bruseli, ač o jejich aktivitách mám jinak mínění nevalné

Zabránit autům, aby jezdily přes hranice jak blázni, je možné mnohými způsoby, citlivými i pro místní obyvatele a turisty. Ale Fritz Gibis si s podporou většiny obce vede svou a závoru prezentuje jako záchranu před bandami z východu... Další perlu nalenzete tady. A moje reakce na diskuzním fóru, které je mimochodem velmi zajímavé a ukazuje co si o nás většina sousedů myslí.


A tak Vás, milí krajané, vyzývám k bojktu obce Haidmühle. Když se nás bojí, ať si trhnou! Pivo si můžete dát v Čechách, nebo i v Bavorsku, ale v jiné obci v okolí. To samé platí o dalším utrácení v této "Čechy zdeptané" osadě. Na milost bych vzal pouze penzion Haus Mirasat Inge Krügerové, která se nás jediná zastala!
Dalšími, kdo je na naší straně jsou někteří lidé ze železnice Ilztalbahn, takže když pustit Euro, tak radši jeďte s jejich vlakem do Pasova!

Poznámka: nic z výše uvedeného nečiním jménem spolku, neb vím, že mnozí kamarádi by byli smířlivější, ale jménem svým - tedy jménem Pavel Kosmata


Další vývoj ve věci:
Deník MF Dnes uveřejnil ve svém čísle z 11.10.2013 článek o celém případu. Kde na případ přišli nevím,  ode mne to nemají. Nicméně, poskytl jsem jim informace a fotky. Článek si můžete přečíst zde.

Zveřejnění ale bylo dobré, neboť se začala ozývat i česká strana. Ozvalo se ministerstvo vnitra ČR, které přislíbilo, že se věcí bude zabývat. To uže je o dost silnější level. Informace připojím až po svolení ministerstva.

I bulvární Blesk volal a zřejmě neco napíše. Tady zrovna nejásám ale vezmu-li v potaz kolik lidí jej čte, tak se to hodí.
Čeho jsem se bál, naplnilo se. Bez jakéhokoliv rozhovoru Vladimíra Hradská z Blesku vysosala tuto stránku a kusy vytržené z kontextu poskládala do totálního mišmaše, ze kterého vycházím jako vulgární blb. On mi stačil rozhovor s ní...těžce pod úroveň. Poučení pro příště - Blesk ať táhne kam patří...

O jedné policejní buzeraci českých muzikantů v Haidmühle se můžete dočíst zde. Hysterie místních a udavačství je fakt výživné...

Kolegové z Iltalbahn iniciovali článek v jednom pasovském měsíčníku. Ten je v celé kauze na naší straně a Iltalbahn jej rozdává ve svých vlacích. Děkujeme! Článek mi pošlou, pak jej ihned zde umístím.

Další odkazy na články v Německu:

Zde se opakuje titulatura o "bandách z východu". Zajímavá je zmínka o souhlasu policie a okresního úřadu ve Freyungu. To doposud nikdo nepřiznal.

Další článek ze Süddeutsche Zeitung

Kdyby někdo chtěl tvrdit, že hlavně Češi zneužívali otevřenou hranici, mýlí se. Pár fotek pro zábavu se brzy umístím...


16.10.2013 mi ráno volal Michael Paul z Hiterschmiedingu, že se ze zdrojů okresního úřadu ve Freyungu dozvěděl, že tamní ministerstvo vnitra (nevím zda bavorské či federální) písemně nařídilo obci Schrankmühle (pardon, Haidmühle) odstranit závoru. Je-li tomu tak, zjistíme brzy. každopádně jsem to ihned volal na Ministerstvo vnitra ČR, které věc svou intervencí popohnalo. Budeme sledovat kdy závora zmizí a dáme ihned všem vědět!