3D Model Nového Údolí
Model Nového Údolí
Naší chloubou je výroba trojrozměrného modelu bývalé obce Nové Údolí v podobě okolo roku 1930.  Od prosince roku 2008 do září 2009 na něm pracoval vynikající modelář, pan Petr Brabec z Hořic na Šumavě.

Tento model zahrnuje 90% plochy bývalé obce, včetně železnice přes hranice, se všemy statky, domky, mezemi, loukami a kapličkami. Doplněním je podrobný popis všech bývalých staveb, vč. jejich obyvatel.
Výrobou modelu jsme chtěli  přiblížit dnešním lidem svět, který nenávratně zmizel.

Aby náš model odpovídal co nejvíce historické skutečnosti, proběhlo kromě studia map a plánů i několikeré ohledání přímo v terénu. Např. 18. dubna 2010, ze kterého naleznete fotografie
zde.

Model je umístěn v muzejním vagoně, jehož expozice byla v roce 2010 kvůli modelu upravena  a prostor nově osvětlen.
Držíme i nadále dosavadní dobrou tradici a vstupné je tudíž dobrovolné.

Základní fakta:
Rozměry: 2 x 3 metry
Počet objektů: 40
Počet stromků: 3500
Hodin práce: 200
Váha: 60 kg
Náklady: 120.000 Kč

Ministrestvo
        kulturyVýroba modelu by nebyla možná bez dotace Ministerstva kultury České republiky ve výši 70.000 Kč. Děkujeme, že i v současné, finančně složité situaci český stát podporuje podobné projektyJan
            Lažanský Na výrobu modelu přispěl i pan Jan Lažanský z Českých Budějovic. I jemu patří velký dík!

Další náklady byly kryty z výtěžku z naší kčmy Vagon a z rodinných rozpočtů členů spolku

Model byl slavnostně představen veřejnosti v den státního svátku 28. října 2010. Model se stal centrem pozornosti mnoha návštěvníků, vč. starostů několika šumavských obcí, kteří měli setkání ve Stožci.

Velmi působivá byla návštěva pani Kölbelové, která v Novém Údolí mezi válkami žila v Novém Údolí a při pohledu na model zavzpomínala na léta svého dětství. Nad modelem se pak setkala s panem Hudečkem, který naopak své dětství prožil v bavorském Haidmühle v rodině českého celníka. Neobyčejně vitálně si tak poklábosil Čech žijící v Německu a Němka žijící v Čechách... A mimochodem, pan Hudeček v Nové Údolí i přespal, po 72 letech!

Fotogalerii z výroby a instalace modelu nalezenete zde

Nové Údolí model
Za Vaši podporu Vám upřímně děkujeme!